Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro reklamaci výrobků zakoupených v internetovém obchodě Tvoje stopa na registrované doméně www.tvojestopa.cz v případě splnění obchodních podmínek tohoto obchodu.

Všechny dotazy či informace ohledně reklamace posílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vždy uveďte Vaše jméno, číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká a popis poškození.

 1. Poškození vzniklé přepravou:
 2. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, doporučujeme bez zbytečného odkladu informovat prodejce emailem. Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.

 3. Reklamace v záruční době:
 4. Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Podmínkou pro převzetí reklamace je její uplatnění v záruční době, která činí 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno jinak. Kupující musí koupi zboží prokázat (např. nákupním dokladem).

  Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající emailem, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky.

  Kupující vyplní reklamační formulář, který zašle emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vytištěný spolu se zbožím na adresu: Rynárec 16, 394 01 Rynárec. Kupující má právo na uhrazení nákladů spojených s vyřízením reklamace.

  Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

 5. Vyřízení reklamace:
 6. O zahájení reklamačního řízení a jeho průběhu bude kupující informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.

  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  Po vyřízení reklamace bude zákazník informován o výsledku. V případě uznání reklamace bude zákazníkovi posláno nové zboží. Pokud již prodávající nebude schopen stejné zboží zajistit, domluví se zákazníkem náhradu za jiné zboží v minimální částce reklamovaného zboží nebo mu vrátí celkovou částku za reklamované zboží na účet, který zákazník uvedl v reklamačním protokolu.